انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٤/٠٣/١٤٠٣ ساعت ٠٥:٣٥
گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران برگزار میکند:

روند های نو در معماری داده و اطلاعات

سخنران : جناب آقای حمیدرضا اقیری

تاریخ برگزاری: دوشنبه 24 آبان 1400
ساعت 18 تا 20
نحوه ثبت نام :
این وبینار به صورت رایگان برگزار می شود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید
برای آگاهی از اخبار انجمن ، صفحه انجمن انفورماتیک ایران را در اینستاگرام دنبال کنید

لینک صفحه

گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران برگزار میکند:

آشنایی با مفاهیم، تاریخچه و روندهای معماری سازمانی

سخنران : جناب آقای امیر مهجوریان
مدیرعامل شرکت کاریز سیستم پویا
مدیرفنی آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا
نویسنده کتاب مقدمهای بر پیکره دانش معماری سازمانی

تاریخ برگزاری: دوشنبه 26 مهر 1400
ساعت 18 تا 20
لینک ثبت نام
برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید

سومین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران
22 و 23 دی ماه 1400

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نماییدانتشار شماره 255 گزارش کامپیوتر

به آگاهی اعضای انجمن می رساند که شمارۀ 255 گزارش کامپیوتر (مرداد و شهریور 1400) به صورت الکترونیکی منتشر شده است.

برای دریافت این شماره اینجا کلیک نمایید
اخبار انجمن
اعضا برجسته جدید انجمن
تکمیل و ارسال فرم ارزیابی عملکرد
امضاء تفاهم‌نامه با انجمن آموزش مهندسی
لغو وبینار مردادماه گروه تخصصی معماری سازمانی
اعتراض به رتبه بندی مجله علوم رایانشی
چاپ کتاب تراوش های ذهنی
تشکیل گروه تخصصی هنر و فناوری
عضویت دائمی در انجمن
::ادامه::