انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. دوشنبه  ٢٧/١٠/١٤٠٠ ساعت ٠٥:٥٦

   
٣١/٠٦/١٤٠٠
لغو وبینار مردادماه گروه تخصصی معماری سازمانی  
         
 

گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن، وبینار «روندهای نو در معماری داده و اطلاعات» را برای تاریخ 25 مرداد ماه برنامه‌ریزی کرده بود که متأسفانه به دلیل ابتلای سخنران به کرونا لغو و به تاریخ دیگری در آینده موکول گردید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت