انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٧/٠٧/١٤٠١ ساعت ١٨:١٠

   
٠٩/٠٧/١٣٩٤
برگزاری سمینار آموزشی در شرکت مبین‌نت  
         
 

به درخواست شرکت مبین‌نت، از اعضای حقوقی انجمن، سمینار آموزشی دو روزۀ «بنیاد ITIL V3» از طرف گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن در تاریخ‌های نهم و دهم مهرماه 94 در محل آن شرکت و برای 15 نفر از کارشناسان شرکت مبین‌نت برگزار شد. مدرّسین این دوره خانم مهندس بتول ذاکری و آقای مهندس محمود کریمی بودند.

این سمینار آموزشی جزء سلسله سمینارها و کارگاه‌هایی است که از طرف گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن برای سازمان‌ها و شرکت‌ها متقاضی برگزار می‌گردد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت