انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. چهارشنبه  ٠٥/٠٧/١٤٠٢ ساعت ١٢:١١

   
١٨/٠٦/١٣٩٤
انجام امور ثبتی انجمن  
         
 

سرانجام پس از نزدیک به 6 ماه تلاش و بارها مراجعه به ادارۀ ثبت شرکت‌ها، مصوّبات مجمع عمومی مورّخ 30/07/1393 انجمن (انتخابات هیئت مدیره) و مصوّبات جلسۀ هیئت مدیرۀ منتخب (انتخاب مسئولان) در آن اداره به ثبت رسید.

انجمن انفورماتیک ایران، بدین وسیله از اعضای گرامی انجمن آقایان مهندس مبینی و مهندس دزفولیان که در این راه انجمن را یاری رساندند صمیمانه قدردانی می‌کند.
 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت