انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. چهارشنبه  ٢٦/٠٥/١٤٠١ ساعت ٠٦:٣٠

   
  صفحه 1 از 19 تعداداخبار موجود در آرشیو : 361
قرارداد طراحی و پیاده‌سازی وبگاه گروه‌های تخصصی
تغییرات در کمیتۀ راهبری گروه تخصصی مخفا
چاپ کتاب پیدایش مهندسی نرم‌افزار
تغییر نشانی دفتر انجمن
برگزاری دومین سمینار آموزشی در شرکت مبین نت
برگزاری چهارمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات
استعفای سرپرست گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
خبری دربارۀ موزۀ رایانۀ ایران
شرکت در همایش نقش انجمن‌های علمی در برنامۀ ششم توسعۀ کشور
برگزاری سمینار آموزشی در شرکت مبین‌نت
مجلۀ علمی- ترویجی علوم رایانشی
شرکت در همایش انجمن‌های علمی
دریافت برگ قطعی عملکرد مالیاتی انجمن
انجام امور ثبتی انجمن
اخبار شاخه دانشجوئی
برگزاری سمینار آموزشی در بانک اقتصاد نوین
تصویب انتشار مجلۀ علمی ترویجی انجمن
برگزاری جلسۀ گروه تخصصی شبکه و سخت‌افزار
شرکت رئیس انجمن در جلسۀ کتاب‌خوانی در حضور جمع
شرکت در کمیتۀ علمی همایش راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 
قبلی
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...
 
  فهرست اخبار