انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٧/٠٧/١٤٠١ ساعت ١٩:٣٧

 

شرکت زورق آرامش
www.zoraq.com

شرکتمهندسی شریف برودت

شرکت ایریسا
www.irisaco.com

شرکت خرد پیروز
www.kpc.co.ir

شرکتشرکت فناوری اطلاعات سات بان
www.satban.com

گروه کارخانجات چینی مقصود
www.maghsoudgroup.com

شرکت مهندسی همکار پیمان البرز
www.hamkarpeyman.com

شرکت آراد رایانه لیان
www.arad-itc.com

شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا
www.mapnaboiler.com

شرکت ارتباط پردازان تجارت ایریسا

شرکت مهندسی آریا تدبیر ایلیا
www.eilyaict.com

شرکت پردازش هوشمند البرز
www.pha.co.ir

شرکت فن آوری اطلاعات ویژن

شرکت توسعه فناوری آریا رهجو
www.pbx.co.com

لوگو

شرکت پارسین تجارت پایا کیش

شرکت تعاونی آموزشی خدماتی رایانه ای پیام دانش شهرکرد
www.Payamdanesh.ir

شرکت اتصال صنعت میانه
www.esmcell.com

شرکت توسعه راهکارهای نور مبین (ترنم)
www.mobinsp.ir

شرکت راه آرمان مهر نیکان
www.nicard.ir

شرکت آوای فناوری اطلاعات سلامت
www.Ava-salamat.ir

شرکت لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده
www.telzabs.com

شرکت توسعه زیر ساخت سفر
www.Chartex.ir

شرکتنوین پردازان آتیه عصر ویرا
ASREVIRA.COM

شرکت پردیس خدمات هزاره کیش
www.pardiskish.ir

شرکت فن آوران سپاکو رایانه
www.sepaco-tech.com

شرکتاستاندارد تکنولوژی کایند
Sinbadmarket.ir

شرکت آئین تجارت الکترونیک آوا

شرکت فناور گستر روبینا
www.robinanet.com

شرکت آئین تجارت الکترونیک آوا
www.aeein.ir

شرکت داده پردازان پرسیس پویا
www.persisdp.com

شرکت آمایشگران تجارت کامیاب
www.amatek.ir

شرکت رایانش دانش محور نوین تک
www.redment.ir

شرکت اکسین ایمن نیکراد
www.unk9vvn.com

شرکت توسعه خدمات مراکز داده پیشرو
www.pdcsd.ir

پژوهشگاه فضایی ایران
www.isrc.ac.ir