انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. شنبه  ٠٥/٠٣/١٤٠٣ ساعت ١٥:٣١
     
     
 

فهرست مطالب

 
 
 
 
     
 • مقاله
 • فناوری اسکرمیونیک برای محاسبات در مقیاس اتمی و نورومورفیک-بهروز پرهامی
  نگاهی به توانایی تمام-جمع‌کننده‌ها برای پردازش همۀ ترکیب‌های بیت‌های مثبت و منفی-قاسم جابری‌پور
  دوران سردبیری من-علی پارسا
  به بهانۀ 40 سالگی گزارش کامپیوتر - سعید امامی
  گذر تکاملی از حاکمیّت داده به حاکمیّت معماری سازمانی -سیّدابراهیم ابطحی
  بدترین اتلاف آموزشی - محسن صدیقی مشکنانی
  یک معیار مخاطره برای پروژه - سیّد علی آذرکار


  11

  29
  32
  34
  36
  48
  60

       
 • گزارش ویژه
 • گرامی داشت سردبیران بلند همّت راوی چهل سال پیشینۀ بخش انفورماتیک کشور - سیّدابراهیم ابطحی

  14

       
 • گزارش
 • 50 سالگی اینترنت - ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ
  چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش- - فریدۀ مشایخ
  انتشار دوازدهمین شماره مجله علوم رایانشی-

  46
  82
  89

     
 • بخش‌ها
 • سرمقاله- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ
  اخبار (انجمن،ایران،جهان)
  خواندنی- مهارت‌های نرم‌، راهنمای زندگی تولیدکنندگان نرم‌افزار (قسمت دوم)- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ
  دیدگاه- در نکوداشت ارادۀ معطوف به دانایی و شفقت- سیّدابراهیم ابطحی
  استاندارد- معرفی استاندارد 41062-سیّدعلی آذرکار
  کتاب‌شناسی- بانک‌ها در شرایط قدرت‌نمایی بانکداری همراه-سیّد ابراهیم ابطحی
  گوناگون- چهل سال گذشت
  سرگرمی

  2
  4

  50
  66
  69
  84
  91
  97


       
       
   
   
   
    آرشیو