انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٠/١١/١٤٠١ ساعت ٠٦:٥٥
     
     
 

فهرست مطالب

 
 
 
 
     
 • مقاله
 • به سوی یک مدیر پروژۀ نرم‌افزاری بهتر-سیّدعلی آذرکار
  نفوذ و رتبه‌بندی نشریه‌های پژوهشی- علیرضا خلیلیان
  ارکان راهبردی و راهنماهای برپائی اتاق‌های سرمایه فکری در دانشگاه‌ها -سیّدابراهیم ابطحی
  طرح ایجاد شبکۀ اجتماعی ملی «یک هفته برای ایران» - سعید امامی
  تعریف راه‌حل‌های نرم‌افزاهای کاربردی سازمانی -سعید امامی


  8
  15
  30

  36
  50

       
       
 • گزارش
 • وبینارهای گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
  انتشار دهمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی-

  18
  48

     
 • بخش‌ها
 • اخبار (انجمن،ایران،جهان)
  خواندنی- بازنگری در کار (قسمت آخر)- -ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ
  دیدگاه- از سردی دی فسرده یاد آر - سیّدابراهیم ابطحی
  استاندارد- معرفی استاندارد 30130- قابلیت‌های ابزارهای آزمون نرم‌افزار - سیّدعلی آذکار
  کتاب‌شناسی- هراس از گسترش بی‌پایش هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات-سیّد ابراهیم ابطحی
  واژه‌گزینی- یک پیشنهاد و یک نکته -علی موفقی‌اردستانی
  گوناگون- راه‌های ترویج و توسعۀ صلاحیت‌های کارآفرینی در دانشجویان-فرهاد سراجی
  سرگرمیداستان مورچه و شیر

  2
  20
  32
  41

  55

  60
  62

  73


       
       
   
   
   
    آرشیو