انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. شنبه  ٠٥/٠٣/١٤٠٣ ساعت ١٤:٢٢
     
     
 

فهرست مطالب

 
 
 
 
     
 • مقاله
 • چارچوبی برای بهگزینی، تولید و بهبود پیکره‌های دانشی دروس دوره‌های کارشناسی مهندسی-سیدابراهیم ابطحی
  چرا پروژه‌های بزر نرم‌افزاری شکست می‌خورند؟ - سیدعلی آذرکار
  انجمن انفورماتیک ایران نخستین انجمن علمی رشتۀ کامپیوتر در ایران - لطفعلی بخشی
  چهل سالگی انجمن، جوانی غنی شدۀ ما و نقش این سه عزیز - سید ابراهیم ابطحی
  چهلمین سالگرد فعالیت انجمن انفورماتیک ایران - علیرضا خلیلیان
  خاطرات من از نشر رومیزی - محمد صنعتی
  نقش فرایندگرایی و فناوری اطلاعات در توسعۀ پایدار - سعید امامی


  11

  21
  36

  38
  44
  53
  68

       
       
 • گزارش
 • اعضای دوره‌های مختلف هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران
  انتشار نهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی -

  40
  72

     
 • بخش‌ها
 • سرمقاله- سخنی با اعضای انجمن – ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ
  اخبار (انجمن،ایران،جهان)
  خواندنی- بازنگری در کار (قسمت سوم)- -ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ
  خواندنی -خاطراتی از اعضای انجمن
  استاندارد- معرفی مجموعه استانداردهای 4-24748: طرح‌ریزی مهندسی سامانه‌ها - سیّدعلی آذرکار
  دیدگاه- احیای پروژه‌های مهارتی و درسی و دوره‌ای کارشناسی-سیّد ابراهیم ابطحی
  کتاب‌شناسی- نقش‌های دانشی در حدّ ظرفیت جذب دانش -سیّد ابراهیم ابطحی
  گوناگون- اساسنامۀ انجمن انفورماتیک ایران
  سرگرمی

  2
  4
  27
  46
  61

  70
  74
  49
  78


       
       
   
   
   
    آرشیو