انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. چهارشنبه  ٠٨/٠٩/١٤٠٢ ساعت ٠٩:٥٦
     
     
 

فهرست مطالب

 
 
 
 
     
 • مقاله
 • چهارچوبی جهت انتخاب روش مناسب مدل‌سازی فرایندهای کسب و کار -محمدحسن کبیری
  نقش فناوری اطلاعات در توسعۀ پایدار -سعید امامی
  مروری بر الگوریتم‌های الگوگذاری در تصاویر دیجیتال -صدیقۀ اکرمی
  7 گام آسان برای انتخاب سامانۀ ERP مناسب کسب و کار - پریسا رادمهر


  8

  26
  47
  60

       
       
 • گزارش
 • مروری کوتاه بر برخی روندهای کار آفرینی در مقیاس جهانی -ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ
  انتشار هشتمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی

  22
  58

     
 • بخش‌ها
 • اخبار (انجمن،ایران،جهان)
  دیدگاه- در باب امریۀ ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان-سیّدابراهیم ابطحی
  خواندنی- بازنگری در کار (قسمت دوم)-ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ
  استاندارد- معرفی مجموعه استانداردهای 5-24748 - سیّدعلی آذرکار
  کتاب‌شناسی- گزارش‌های ملی و بین‌المللی در زمینۀ شاخص‌های فاوا -سیّد ابراهیم ابطحی
  گوناگون- درس‌هایی در مدیریت نرم‌افزار -علی موفقی اردستانی
  سرگرمی

  2
  33
  36
  52
  63

  70
  73