انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٠/١١/١٤٠١ ساعت ٠٦:٢٧
     
     
 

فهرست مطالب

 
 
 
 
     
 • مقاله
 • معیارهای مبتنی بر بلوغ در پیاده‌سازی حاکمیّت داده‌ها -سیّد ابراهیم ابطحی
  مطالعه‌های تجربی بر روی خطاهای نرم‌افزاری-علیرضا خلیلیان
  درس‌هایی در مهندسی نرم‌افزار: دوازده اصل برای نیازمندی‌ها -علی آذرکار
  اینترنت اشیاء-نیوشا ازگلی

  8
  16
  32
  40

       
       
 • گزارش
 • انتشار ششمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی -
  بزرگ‌ترین عدد اوّل شناخته شده- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ
  بازدید اعضای شاخۀ دانشجویی انجمن از شرکت همکاران سیستم-

  20
  29
  39

     
 • بخش‌ها
 • اخبار (انجمن،ایران،جهان)
  پیدایش مهندسی نرم‌افزار (قسمت نهم)- - ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ
  دیدگاه- گرامیداشت دکتر مرتضی انواریسیّدابراهیم ابطحی
  استاندارد- معرفی مجموعه استانداردهای 29110 (قسمت اوّل)- - سیّدعلی آذرکار
  کتاب شناسی- مهندسی نرم‌افزار همراه
  گوناگون- ده نکته که دیدگاه شما را دربارۀ هوش مصنوعی تغییر خواهد داد
  سرگرمی

  2
  22
  30
  48
  54
  59
  61