انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٠/١١/١٤٠١ ساعت ٠٧:١٣
     
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
     
 • مقاله
 • بهبود ژنتیکی نرم‌افزار در مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر جست‌وجو -علیرضا خلیلیان
  روش مبتنی بر قاعده جهت بهبود کارایی سامانه‌های استخراج آزاد اطلاعات-وحیده رشادت، مریم حورعلی، هشام فیلی
  درس‌هایی در مهندسی نرم‌افزار: چالش کیفیت نرم‌افزار -سیّدعلی آذرکار
  مروری بر استفاده از داده کاوی در ورزش-نعیمه محمدعلی‌پور، هدیه ساجدی

  8
  12

  36
  46

       
       
 • گزارش
 • دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز- فریده مشایخ
  فعالیت‌های یک سالۀ انجمن انفورماتیک ایران (مهرماه 1395 تا مهرماه 1396) -

  18
  44

     
 • بخش‌ها
 • اخبار (انجمن،ایران،جهان)
  دیدگاه- واگذاری بازبینی و تدوین برنامه‌های درسی به دانشگاه‌ها - سیدابراهیم ابطحی
  خواندنی- پیدایش مهندسی نرم‌افزار (قسمت نهم)- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ
  کتاب شناسی- بُن‌انگارۀ معماری الگوریتمیک و جعبه ابزار آزادی بیانسیّد ابراهیم ابطحی
  استاندارد- معرفی استاندارد 20741: راهنمای ارزشیابی و انتخاب ابزارهای مهندسی نرم‌افزار- سیّدعلی آذرکار
  سرگرمی

  2
  21

  24
  53

  57

  65