انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٠/١١/١٤٠١ ساعت ٠٧:١٨
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
     
 • مقاله
 • کاربرد فنون فرا ابتکاری در برنامه‌سازی خودکار – علیرضا خلیلیان، احمد براآنی دستجردی، بهمن زمانی
  درس‌هایی در مهندسی نرم‌افزار: چرا نمی‌توانیم پروژه‌های بزرگ را مدیریت کنیم؟ سیدعلی آذرکار
  سنجش شباهت معنایی واژگان در زبان فارسی- نسرین تقی‌زاده، نفیسه یاوری، هشام فیلی
  آشنایی با شبکۀ TOR- فرزام آقامحمدی

  9

  13

  38

  54

       
 • گزارش
 • 4 توصیه برای کاهش تهدیدهای تلفن‌های همراه کارکنان- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

  19

     
 • بخش‌ها
 • اخبار (انجمن-ایران-جهان)
  خواندنی- پیدایش مهندسی نرم‌افزار (قسمت هشتم)- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
  دیدگاه- به یاد استاد فقید دکتر سیدقاسم میرعمادی-سیدابراهیم ابطحی
  استاندارد – معرفی استاندارد 20246: بازنگری‌های محصول کاری- سید علی آذرکار
  کتاب شناسی- حقوق بانکداری الکترونیکی با مدیریت فناوری اطلاعات سبز- سید ابراهیم ابطحی
  گوناگون- چگونه دنیا را تغییر دهیم (قسمت اول)- علی حاجی‌زادۀ مقدم
  سرگرمی

  2
  21
  45
  47
  6

  65
  74