انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. شنبه  ٠٥/٠٣/١٤٠٣ ساعت ١٤:٣٩
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
     
 • مقاله
 • مرور ادبیات و مقاله‌های مروری در مهندسی نرم‌افزار- علیرضا خلیلیان، احمد براآنی دستجردی، بهمن زمانی
  درک و تولید جملات زبان فارسی– راضیه عادل‌خواه، ریحانة صادق، مهرنوش شمس‌فرد
  ضرورت حسابرسی فناوری اطلاعات در هزاره جدید – علیرضا سروش
  اارائه مدل ارتقاء بهره‌وری کیفیت مراکز آموزش الکترونیکی – امیر درجه، زهرا راستی، ستار هاشمی،سید رئوف خیامی

  10

  14
  40
  68

       
 • گزارش
 • نشست مشورتی کشورهای آسیایی دربارة منابع آموزشی باز – - عباس بازرگان
  هجدهمین مسابقة برنامه‌نویسی دانشجوئی اِی سی ام – - ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
  پنجمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات- سید علی آذرکار

  22
  50

  74

     
 • بخش‌ها
 • اخبار (انجمن-ایران-جهان)
  خواندنی- پیدایش مهندسی نرم‌افزار (بخش ششم)- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
  دیدگاه- ضرورت شکل¬گیری اتاق¬های سرمایه فکری- سیدابراهیم ابطحی
  استاندارد – معرفی استاندارد 23026: مهندسی و مدیریت وبگاه - سید علی آذرکار
  کتاب شناسی- بازنگری در کار با تصاویری از فناوری¬های آینده- سید ابراهیم ابطحی
  گوناگون- حضور شرکت¬های نوپای حوزة فناوری اطلاعات در فرا بورس
  سرگرمی

  2
  24
  37
  52
  63
  76
  78