انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٠/١١/١٤٠١ ساعت ٠٦:٥١
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
     
 • مقاله
 • فرایند تصمیم‌گیری برای انتخاب انواع راه‌حل‌های نرم‌افزاری- سعید امامی، سمیه رحمانی
  چارچوب‌های یکپارچه‌سازی برنامه‌های کاربردی سازمانی- حمزه خانجانزاده، احمد فراهی
  اصول مدیریت فرایند در APQC - بتول ذاکری
  تحلیل ملاحظات سودبران، گام نخست در مدیریت معماری سازمانی- ایمان رکوعی، حمیدرضا اقیری
  روش‌های مبهم‌سازی کد – یاسمن شرافت

  10
  20
  34
  56

  70       
 • گزارش
 • علم فارغ از تحریم- ریچارد استون
  گزارش عملکرد شورای انجمن‌های علمی ایران در سال 1394

  24
  54

     
 • بخش‌ها
 • اخبار (انجمن-ایران-جهان)
  خواندنی- پیدایش مهندسی نرم‌افزار (بخش سوم)- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ
  استاندارد- معرفی استاندارد 15289 - سیّدعلی آذرکار
  دیدگاه- تک مدرکی کارشناسی مهندسی نرم‌افزار- سید ابراهیم ابطحی
  کتاب‌شناسی- اندازه‌گیری و بهبود کارایی، مهندسی نرم‌افزار و اضافه بار اطلاعاتی- سیدابراهیم ابطحی

  2
  27
  41
  52
  66