انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٧/٠٧/١٤٠١ ساعت ١٧:٢٢
 

انقلاب صنعتی کاشکی حاکمان ما مثل بومیان هاوایی با فرهنگ بودند


 

در سال 1253 (1874 میلادی)، محمودخان قمی، منجّم تحصیل کردۀ فرانسه، پس از رصد گذر زهره (venus Transit ) و نشان دادن آن به ناصرالدین شاه، از او درخواست تخصیص بودجه‌ای برای تأسیس رصدخانۀ سلطنتی کرد.
ناصر الدین شناه در جواب این درخواست چنین گفت:
«مشاور الملک، شما هنوز جوان‌اید و خام و تازه از فرنگ برگشته‌اید و دماغتان هوای بلاد اجنبی دارد. فی‌الحال به شما می‌گوییم که در تدبیر مملکت نمی‌توان اسراف روا داشت. جوان، در کل ممالک محروسه کرور کرور خرج زمین و زمان و چاکران دربار و جماعت رعیت و سفارتخانه‌های دُول بیگانه کرده‌ایم و هر روز جز لعنتی از کسی نشنیده‌ایم. همین مانده است که به هوا بپردازیم، نه! ما را نیازی به اسباب فرنگی تفرّج آسمان نیست. بدانید که نباید پول را خرج هوا کرد. شما نیز عجالتاً بار و بنه جمع کنید تا بار دیگر عازم بغداد شوید. شما را بار دیگر به سر قنسولی آن دیار مأمور می‌کنیم. در این کار بکوشید نه در کار هوا.»
و این هم پاسخ کولاکوا، پادشاه بومیان هاوایی، در سال 1873 میلادی به درخواست دراختیار گذاشتن مقداری از زمین‌های تحت حاکمیتش برای تأسیس رصدخانه‌ای به منظور رصد زهره در یک بعد:

King kalakaua in 1873: "It will afford me unfeigned satisfaction if my kingdom can add its quota toward the successful accomplishment of the most important astronomical observation of the present century and assist, however humbly, the enlightened nations of the earth in these costly enterprises …" 

(ترجمه: مایۀ خرسندی صمیمانۀ من خواهد بود چنانچه پادشاهی من بتواند سهمی در انجام موفقیت‌آمیز مهم‌ترین رصد نجومی قرن حاضر و همکاری، هر چند ناچیزی، با ملّت‌های بزرگی که این تأسیسات پرهزینه را بنا می‌کنند، داشته باشد.)