انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. چهارشنبه  ٠٨/٠٩/١٤٠٢ ساعت ٠٨:٥٦
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
     
 • مقاله
 • معرفی اهداف و نتایج طرح تدوین چارچوب و برنامۀ ملی معماری سازمانی ایران- امیرمهجوریان، فائزه حسینی
  آسیب‌شناسی پروژه‌های معماری سازمانی انجام شده در کشور- رضا کرمی
  مروری بر پژوهش‌های سال‌های اخیر حوزۀ معماری سازمانی در ایران- زهرا راستی، امیر درجه، رئوف خیامی
  طراحی الگوی مدیریت پروژه‌های معماری سازمانی براساس چارچوب FEAF - حمید گردش، فائزه آنجفی
  پیشنهاد یک برنامۀ پژوهشی شناسایی و الگوسازی سناریوهای کاربردی معماری سازمانی- رضا کرمی
  سازوکارهای سنجش و کنترل مدیریت خدمات فناوری اطلاعات سبز- مسعود ظهرابی، رسول لطفی

  9

  18
  28

  42

  60 72

       
 • گزارش
 • چهل و ششمین اجلاس اقتصادی داووس- فریدۀ مشایخ
  برگزاری چهارمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات- سیّدعلی آذرکار
  سؤالات هفدهمین مسابقۀ منطقه‌ای برنامه‌نویسی دانشجوئی ACM - کیان اهرابیان  

  25
  40
  65     
 • بخش‌ها
 • اخبار (انجمن-ایران-جهان)
  مصاحبه- خبرهای خوش در عرصۀ معماری سازمانی کشور (1- تدوین چارچوب معماری ملّی)
  مصاحبه- خبرهای خوش در عرصۀ معماری سازمانی کشور (2- تدوین مدل مرجع معماری صنعت برق)
  کتاب شناسی- اینترنت با مغز ما چه می‌کند- سیّدابراهیم ابطحی
  استاندارد- معرفی استانداردهای 26515- سیّدعلی آذرکار
  دیدگاه- پیشنهاد طرح معماری اطلاعات موزۀ مجازی رایانه- سیّدابراهیم ابطحی
  یادنامه- عطری گشمده، گلبرگی بر باد رفته- سیّدابراهیم ابطحی
  سرگرمی- لیست قیمت خدمات مدیر سیستم

  2
  14

  33
  49
  52
  70
  80
  82