انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. چهارشنبه  ٠٨/٠٩/١٤٠٢ ساعت ١٠:٢٩
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
     
 • مقاله
 • هستان‌شناسی و کاربردهای آن- مریم فیضی، هدیه ساجدی
  نرم‌افزار چند رسانه‌ای متعامل و منعطف، رسانه آموزشی مؤثر- محمود حدادی
  مروری بر سازوکار شهرت در تجارت الکترونیکی- زهراسادات تقوی
  راهبری سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات (بخش سوم)- بتول ذاکری

  9
  16
  50
  66

       
 • گزارش
 • کنفرانس آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب- فریدۀ مشایخ

  18

     
 • بخش‌ها
 • اخبار (انجمن، ایران، جهان)
  دیدگاه – بانکداری الکترونیکی پیشران بالقوۀ بخش فاوا- سیدابراهیم ابطحی
  استاندارد- معرفی استاندارد26511 - سیدعلی آذرکار
  خواندنی- پایان کار غول‌ها (قسمت آخر) – ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ
  بازدید رسانه‌ها- موانع توسعۀ ارتباطات در ایران
  کتاب‌شناسی- تنظیم پایگاه داده، شیوه‌های ارائۀ مطالب- سیدابراهیم ابطحی
  سرگرمی

  2
  21
  23
  30
  56
  62
  74