انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٠/١١/١٤٠١ ساعت ٠٦:١٥
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
     
 • مقاله
 • ارائه روشی نوین در پنهان‌نگاری تصاویر خاکستری – صدیقه اکرمی
  جایگاه اتاق‌های فکر در ایجاد و توسعۀ شرکت‌های فناوری اطلاعات- امیرفرخ قنبرپور
  زیرسایۀ خطر phishing – آبتین شاه‌کرمی، هدیۀ ساجدی
  کاتالوگ الگوی مدیریت معماری سازمانی- جعفر طاهریان‌پور، سیدرئوف خیامی
  راهبری سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات (بخش دوم)- بتول ذاکری
  اثربخشی خطوط تولید نرم‌افزار پویا- ناهید حاجی‌زاده، رضا اکبری

  11
  18
  28
  52
  36
  57

       
 • گزارش
 • گزارش سالانۀ پیشرفت کار طرح برپایی موزۀ رایانۀ ایران- سیدابراهیم ابطحی
  بیانیۀ مأموریت و چشم‌انداز گروه تخصصی معماری و کسب و کار- بتول ذاکری
  پیشینۀ انجمن‌های علمی ایران از ابتدا تا کنون

  24
  50
  78

     
 • بخش‌ها
 • اخبار (انجمن، ایران، جهان)
  خواندنی- رایانه‌ها و نگاهی نو به دنیا – ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ
  دیدگاه – ریزبینی در برخی علل احتمالی بحران‌های آموزش دانشگاهی- سیدابراهیم ابطحی
  استاندارد- معرفی استاندارد26512 - سیدعلی آذرکار
  کتاب‌شناسی- پیشینۀ من و رایانه در امیدآباد آموزش آینده- سیدابراهیم ابطحی
  واژه گزینی- واژه‌های مصوّب گروه تخصصی فناوری اطلاعات فرهنگستان
  گوناگون- پاسخی بر نوشتاری در گزارش کامپیوتر- علیرضا ساری
  سرگرمی

  2
  33
  47
  60
  68
  76
  80
  82