انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٠/١١/١٤٠١ ساعت ٠٧:٢٠
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
 • مقاله
 • مدیریت معماری تک برگی بنگاه – سید ابراهیم ابطحی
  مقدمه‌ای بر شبکه‌های خصوصی مجازی- مهدی امیدواری، هدیه ساجدی
  رمزنگاری و مسئلۀ لگاریتم گسسته- عمران احمدی درویشوند
  یک بررسی بر روی واسط کامپیوتری مغز- محمد حمیدی‌نصر، محمدرحمتی

  11
  20
  24
  45

       
 • گزارش
 • تقاضای بسیار برای متخصصان لینوکس
  برگزاری سمینار اردیبهشت ماه گروه تخصصی نرم‌افزار و معماری انجمن
  آشنایی با مرکز ثبت دامنۀ .ir در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی  

  19
  50
  57

       
 • بخش‌ها
 • سرمقاله- انتشار مجلۀ علمی ترویجی با همکاری دانشگاه تهران
  اخبار (انجمن، ایران، جهان)
  مصاحبه- دسترسی به وب، بخشی از حقوق شهروندی – فریدۀ مشایخ
  خواندنی – پایان کار غول‌ها (قسمت سوم) – ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
  دیدگاه- کارآموزی دانشجوئی، درگاه پیوند صنعت و دانشگاه – سید ابراهیم ابطحی
  استاندارد- اخبار مربوط به توسعۀ استانداردهاسید علی آذرکار
  کتاب‌شناسی-  کتاب‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات- سید ابراهیم ابطحی
  سرگرمی

  2
  3
  28
  30
  40
  42
  52
  63

   
   
   
    آرشیو