انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٠/١١/١٤٠١ ساعت ٠٧:٢٤
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
 • مقاله
 • ارتقاء کیفیت خدمات فناوری اطلاعات- محمود کریمی
  SLA توافقنامه‌ای برای ارزیابی و ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات فناوری اطلاعات-  هژیر کرباسی
  نقش واحد پیشخوان خدمت در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات – علی سوزنگر
  چالش‌های پیاده‌سازی مخفا در ایران – محمد شریفی
  چالش‌های پیاده‌سازی چارچوب ITIL در حوزه منابع انسانی– حمید گردش، حسن گردش
  خدمت و ارزش آن از دید مشتری – بتول ذاکری
  معرفی مدل CMMI-SVC - محمود کریمی
  مروری بر معماری خدمات در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات – اکبر نبی‌اللهی
  چالش‌های انتخاب و استقرار ابزار مدیریت خدمات فاوا – اکبر نبی‌اللهی
  مقایسه ISO/TEC2000 و ITIL 2011 محمود کریمی
  معرفی چارچوب عملیات مایکروسافت MOF V4 – علی سوزنگر

  15
  20

  26
  34
  40
  48
  52
  58
  68
  75
  78

       
 • گزارش
 • فعالیت‌های گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
  معرفی طرح رتبه‌بندی – محمود کریمی

  8
  73
       
 • بخش‌ها
 • اخبار (انجمن، ایران، جهان)
  استاندارد- معرفی استاندارد سری 20000– سید علی آذرکار
  کتاب‌شناسی- راهنمای کتاب‌های فارسی منتشر شده در زمینه مخفا – اکبر نبی‌اللهی
  سرگرمی

  2
  10
  62

  88

   
   
   
    آرشیو