انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٠/١١/١٤٠١ ساعت ٠٥:٥٨
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
 • مقاله
 • آسیب‌شناسی فقدان نظام حرفه‌ای رایانه‌ و فناوری اطلاعات در ایران- سیدابراهیم ابطحی
  شبیه‌سازی شبکه‌های متحرک خودروها - برمشوری، خان‌زاده، منصوری
  مروری برطبقه‌بندی حملات رایانه‌ای- نوروزی، عظیمی، بذرافکن
  برنامه‌نویسی جنبه‌گرا- محسن تاکی

  9

  16
  42
  67

       
 • گزارش
 • بدترین پیش‌بینی‌های فناوری
  چگونه گذرواژه‌های متعدد را به خاطر بسپاریم
  مراسمی به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر

  26
  29
  41
       
 • بخش‌ها
 • خواندنی–  بازاریابی اینترنتی به زیان ساده  (قسمت آخر)- رضا شیرازی مفرد
  دیدگاه-  چهلمین سال تأسیس مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر-  سید ابراهیم ابطحی
  استاندارد- معرفی استاندارد 12207 – سید علی آذرکار
  کتاب‌شناسی- رویکرد دوفضایی، دوجهانی شدن و واقعیت جهان مجازی-  سید ابراهیم ابطحی
  سرگرمی

  30

  38
  56

  61
  78

       
 • اخبار
 • اخبار انجمن - اخبار شاخه دانشجویی- اخبار اعضای حقوقی
  اخبار ایران
  اخبار جهان


  2
  4
  5


   
   
   
    آرشیو