انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. يکشنبه  ١٣/٠١/١٤٠٢ ساعت ٠٦:٥٧
 

بزرگداشت سال جهانی تورینگ


 

سال 2012 در جهان، به خاطر صدمین سالگرد تولد آلن تورینگ، پدر علم نوین رایانش، سال تورینگ نام گرفته بود و به همین مناسبت در سراسر جهان برنامه‌های علمی مختلفی برگزار گردید.
انجمن انفورماتیک ایران نیز به همین مناسبت مراسمی را در تاریخ 7 اسفند 1391 در محل سالن هشترودی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار کرد. این مراسم از سوی شاخه دانشجویی انجمن در آن دانشکده ترتیب یافته بود.
این مراسم از ساعت 30/16 با سخنرانی آقای ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ، رئیس انجمن انفورماتیک ایران و نماینده انجمن در آن شاخه دانشجویی آغاز شد. آقای مشایخ در سخنان خود به مرور زندگی کوتاه امّا پربار آلن تورینگ پرداخت و دستاوردهای علمی این دانشمند انگلیسی را در حوزه‌های مختلف علمی برشمرد.
سپس فیلمی به مدّت 20 دقیقه درباره تورینگ پخش شد. در این فیلم که از طرف بی‌بی‌سی تهیه شده است، دانشمندان مختلف به اظهار نظر درباره کارهای تورینگ و تأثیرگذاری فراوان او در حوزه‌های مختلف علوم کامپیوتر می‌پرداختند.
آخرین برنامه‌ای که برای این مراسم پیش‌بینی شده بود، سخنرانی علمی آقای دکتر احمد شفیعی ده‌آباد، عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران و از مفاخر علمی کشور، با عنوان ماشین تورینگ کوانتومی بود.
آقای دکتر شفیعی در سخنان خود با ذکر این که ماشین تورینگ کوانتومی، یک مدل محاسبات کوانتومی است، نسبت ماشین تورینگ کوانتومی به رایانه کوانتومی را مانند نسبت ماشین تورینگ کلاسیک به رایانه معمولی دانست. وی سپس به طور مختصر به بیان مقدمات ریاضی مورد نیاز برای تعریف ماشین تورینگ کوانتومی پرداخت و آنگاه به تفصیل در مورد این مدل محاسبات کوانتومی و امکانات آن سخن گفت.
آقای دکتر شفیعی در انتهای سخنرانی خود به طور مختصر درباره مهمترین کاربرد این مدل محاسبات کوانتومی یعنی استفاده از آن در نظریه پیچیدگی کولموگوروف کوانتومی نیز مطالبی را به آگاهی حاضران رساند.
در پایان این سخنرانی به پرسش‌های حاضران درباره موضوعات مطرح شده پاسخ گفته شد.
این سخنرانی با استقبال خوبی از سوی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده، به ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری علوم کامپیوتر روبرو گشته بود.
انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از آقای دکتر احمد شفیعی ده‌آباد به خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این سخنرانی و از آقای دکتر محمد گنج تابش از اعضای هیئت علمی دانشکده به خاطر همکاری در آماده‌سازی فیلم زندگی تورینگ، صمیمانه قدردانی می‌کند.