انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٠/١١/١٤٠١ ساعت ٠٦:١٢
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
 • مقاله
 • شبکه‌های موردی وسایل نقلیه-  مهدیه فلاحتی مروست، قاسم میرجلیلی
  مدلی پنج بعدی برای تدوین و بهبود برنامه‌های درسی- سید ابراهیم ابطحی
  بررسی میزان سودمندی پیش‌بینی نقص نرم‌افزار- زهرا کریمی، احمد براآنی، قاسم آقایی
  ارتباط امن کوانتومی- مصطفی برمشوری، محمد هادی منصوری

  9
  14
  22
  46

       
 • گزارش
 • بازدید علمی از شرکت رایورز
  برگزاری سمینار مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری
  بزرگداشت سال جهانی تورینگ
  کنفرانس اندازه‌گیری پیامدهای یادگیری در آموزش عالی- فریده مشایخ
  20
  31
  41
  60
       
 • بخش‌ها
 • سرمقاله- تداوم انتشار گزارش کامپیوتر در گرو کمک اعضای انجمن- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
  استاندارد–  نهادهای مهم استانداردگذار- سید علی آذرکار
  دیدگاه-  آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌های تحصیلی- سید ابراهیم ابطحی
  خواندنی–  بازاریابی اینترنتی به زبان ساده- رضا شیرازی مفرد
  کتاب‌شناسی- معرفی 3 کتاب تألیف و ترجمه توسط خبرگان- سید ابراهیم ابطحی

  2
  32
  42
  62
  72
  78


       
 • اخبار
 • اخبار انجمن
  اخبار ایران
  اخبار جهان


  3
  4
  5


   
   
   
    آرشیو