انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٧/٠٧/١٤٠١ ساعت ١٨:٣٠
 

گزارش فعالیت‌های گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و برنامه‌های آتی

محمود كریمی

سرپرست گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

پست الکترونیکی: itsm@isi.org.ir


 

گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در خردادماه سال 1390 در انجمن انفورماتیك ایران تشكیل شد. محور اصلی فعالیت‌های گروه در این سال پایه‌ریزی ساختار گروه و شناسائی اعضاء و علاقه‌مندان به این موضوع بود. اعضاء كمیته راهبری گروه تمام تلاش خود را برای افزایش میزان مشاركت اعضاء در انجام فعالیت‌های گروه به كار بستند.
مهمترین فعالیت‌های انجام شده در سال 90 عبارتند از:

 • برگزاری سمینار با عنوان «مروری اجمالی بر چارچوب‌ها و استانداردهای مدیریت فناوری اطلاعات» برای شناسائی علاقه‌مندان به موضوع راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در تاریخ 30/3/1390. گزارش این سمینار در نشریه گزارش كامپیوتر شماره 197 درج شده است.
 • برگزاری نشست رسمی گروه تخصصی با عنوان رویكرد كاربردی به مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در تاریخ 6/7/1390. گزارش این نشست در نشریه گزارش كامپیوتر شماره 199 به صورت مبسوط درج شده است.
 • تهیه و تدارك ویژه‌نامه گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات. به پیشنهاد کمیتة انتشارات انجمن، گروه تخصصی توان خود را در نیمه دوم سال 90، بر تهیه و تدارك ویژه‌نامه گروه تخصصی متمركز نمود. در این راستا جلسات متعددی در كمیته راهبری گروه برگزار گردید و مجموعه اقدامات مورد نیاز برای تهیه ویژه‌نامه برنامه‌ریزی گردید. بدین منظور آگهی فراخوان مقالات برای تدارك ویژه‌نامه توسط كمیته راهبری گروه تهیه گردید و در دو نوبت برای اعضاء انجمن و افراد متخصص در موضوع راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ارسال گردید. پس از جمع‌آوری مقالات و مطالب مورد نیاز برای انتشار ویژه‌نامه، كمیته بازبینی و ویرایش مقالات نسبت به بررسی و ویرایش مطالب دریافتی اقدام نمود.
 • تأمین منابع علمی مورد نیاز گروه تخصصی. یكی از مهمترین فعالیت‌های كمیته راهبری گروه تخصصی، شناسائی منابع علمی جدید و تلاش در جهت تأمین آن‌ها برای اعضاء گروه تخصصی می‌باشد. در این راستا با انتشار كتاب‌های ITIL 2011 گروه تخصصی نسبت به تأمین این كتاب‌ها و دراختیار قراردادن آن‌ها برای اعضاء اقدام نمود. كلیه علاقه‌مندان برای دسترسی به این كتاب‌ها می‌توانند با نشانی پست الكترونیك گروه تخصصی به آدرس itsm@isi.org.ir مكاتبه نمایند.
 • ایجاد گروه علاقه‌مندان به موضوع راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در LinkedIn . به منظور برقراری ارتباط بهتر با علاقه‌مندان موضوع گروه تخصصی، كمیته راهبری گروه، گروه متناظر را در شبكه اجتماعی LinkedIn به آدرس http://www.linkedin.com/groups/ISI.ITGSM ایجاد نمود. از این طریق، امكان به اشتراك‌گذاری مباحث مورد علاقه اعضاء، تسهیلات فراهم شده برای اعضاء و همچنین فرصت‌های شغلی فراهم می‌گردد.

مهمترین فعالیت‌های پیش‌بینی شده برای سال 91 عبارتند از:

 • تهیه برنامه كسب و كار و برنامه مالی گروه تخصصی
 • تكمیل و ترمیم ساختار كمیته راهبری گروه تخصصی
 • برگزاری حداقل دو نشست علمی
 • برنامه‌ریزی برگزاری یک کنفرانس ملی در سال 92
 • انتشار ویژه‌‌نامه سال 92
 • ایجاد وبگاه گروه تخصصی
 • ایجاد پایگاه منابع علمی گروه تخصصی و در اختیار قراردادن آن برای اعضاء
 • ایجاد زیرساخت‌های مالی و اداری لازم برای فعالیت‌های گروه تخصصی
 • ایجاد بانك اطلاعات از متخصصان موضوع راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • برگزاری دوره‌های رسمی و بین‌اللملی چارچوب ITIL v3 برای اعضا
 • ایجاد دفتر فعالیت گروه تخصصی