انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. جمعه  ٠٤/١٢/١٤٠٢ ساعت ١٥:٤٩
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
 • مقاله
 • پیام به مناسبت دویستمین شماره گزارش کامپیوتر- بهروز پرهامی
  شماره 200- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
  یادی از دوران سردبیری- علی پارسا
  199 مطلب از 199 شماره پیشین– سید ابراهیم ابطحی
  11
  12
  15
  52
       
 • گزارش ویژه
 • مصاحبه با پیشگامان فناوری اطلاعات کشور
  مصاحبه با کوشندگان تأثیرگذار فناوری اطلاعات کشور
  26
  61
       
 • گزارش
 • اولین‌ها در گزارش کامپیوتر
  فعالیت‌های یکساله انجمن انفورماتیک ایران
  پیش‌بینی فناوری‌های برتر در سال 2012

  17
  49
  80
       
 • بخش‌ها
 • سرگرمی- سرگرمی‌های برگزیده از شماره‌های پیشین 86
       
 • اخبار
 • اخبار انجمن
  اخبار شاخه‌های دانشجویی انجمن
  اخبار اعضای حقوقی انجمن
  اخبار ایران
  اخبار جهان

  2

   
   
   
    آرشیو