انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. شنبه  ٠٥/٠٣/١٤٠٣ ساعت ١٥:٣٣
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
 • مقاله
 • محیط رایانه‌ای تصمیم یاری در مورد ادامه یا توقف پروژه‌ها- سید ابراهیم ابطحی، البرز افلاطونیان
  نقش وب‌نوشت‌ها در شیوه‌های نوین یادگیری و آموزش-  مسعود هاشمی
  طراحی واسط کاربر–  حسن رشیدی
   نکته در مدیریت موفق پروژه‌ها– یاسر احسان

  8

  16
  38
  70

       
 • گزارش
 • در گذشت پدر CD
  کارگاه آموزشی تحلیل فرایندهای سازمان
  ارزیابی و رتبه‌بندی وبگاه‌های انجمن‌های علمی، حوزه فنی و مهندسی- پگاه میررحیم،مهسا بهاری
  شبکه کیفیت تدریس- یادگیری در دانشگاه تهران- عباس بازرگان

  20
  37
  47

  68

       
 • بخش‌ها
 • خواندنی – برنامه‌نویسان در حال کار(قسمت هشتم)- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
  مصاحبه– مصاحبه‌ای با ادزگر داکسترا- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
  دیدگاه- جایزه دکتر مرتضی انواری– سید ابراهیم ابطحی
  کتاب‌شناسی- مایکل هام و متافیزیک واقیت مجازی– سید ابراهیم ابطحی
  گوناگون- مدل‌سنجی اثربخشی یادگیری فردی در آموزش مجازی– محمدعلی شفیعا، آرنوش شاکری
  سرگرمی

  22 58
  66 73
  76

  87

       
 • اخبار
 • اخبار انجمن
  اخبار ایران
  اخبار جهان

  2
  3
  4

   
   
   
    آرشیو