انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. يکشنبه  ١٣/٠١/١٤٠٢ ساعت ٠٦:٤١
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
 • مقاله
 • بررسی زیرساخت نوین امنیتی در سیستم‌های کامپیوتری – مهندس حسین رضایی قلعه
  مدیریت فرایندهای تجاری از دیدگاه معماری سرویس‌گرا – مهندس لیلا کردتودشکی
  پیش‌‌بینی آماری مصرف بنزین در ایران با استفاده از شبکه‌های عصبی – سعید پارسا
  روش‌های تحلیل، طراحی و توسعه سیستم‌های بزرگ مقیاس – دکتر اسلام ناظمی
  بررسی شرایط و نحوه اجرای زیرساخت‌های دولت‌الکترونیکی – امین دانشمند ملایری

  8
  26
  48
  65
  76
       

 • گزارش
 • همایش کمیته استانداردسازی C++ - مهندس سعید امراللهی بیوکی
  ERP چیست ؟- مهندس سعید امامی
  فعالیت‌های یکساله انجمن انفورماتیک ایران

  18
  36
  72
       
 • بخش‌ها
 • دیدگاه- گسترش کمّی بی‌رویه و تقلیل کیفی هشداردهنده - سید ابراهیم ابطحی
  کتاب‌شناسی- داده ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها - سید ابراهیم ابطحی
  واژه‌گزینی- مورد کاربرد یا کارخواست - مهندس علی موفقی
  گوناگون- ارزیابی راهبردهای ملی پژوهش و تولید علم در گروه فنی- مهندسی
  سرگرمی

  33
  62
  81
  82
  93

       
 • اخبار
 • اخبار انجمن
  اخبار ایران
  اخبار جهان

  2
  4
  5

   
   
   
    آرشیو