انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. شنبه  ٠٥/٠٣/١٤٠٣ ساعت ١٥:٢٠
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
 • مقاله
 • گذرنامه الکترونیکی و پیاده‌سازی آن در ایران ـ دکتر محمدعلی دوستاری
  وفادارسازی مشتریان به عنوان خدمتی در سامانه‌های مدیریاری - سید ابراهیم ابطحی
  درآمدی بر اخلاق کامپیوتر و اطلاعات - علی اکبر جراحی
  ایجاد شهر مجازی - فرید امیرغیاثوند
  چگونگی تأثیر درگاه‌های گردشگری بر توسعه اقتصادی- امین دانشمند ملایری
  9
  14
  32
  44
  54
       

 • گزارش
 • عملکردهای انجمن‌های علمی ایران- دکتر محمد سعید سیف
  همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور در برنامه پنجم
  26
  42
       
 • بخش‌ها
 • خواندنی - ماجراهای پشت‌پرده (قسمت هجدهم)- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
  دیدگاه- از تکفا تا تسما، از تسما تا تکما- سید ابراهیم ابطحی
  معرفی کتاب- فناوری و جامعه
  گوناگون ـ آینده جهان- دکتر پرویز دوامی

  19
  30
  49
  56

       
 • اخبار
 • اخبار انجمن
  اخبار ایران
  اخبار جهان

  2
  4
  6

   
   
   
    آرشیو