انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٠/١١/١٤٠١ ساعت ٠٥:٥٨
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
 • مقاله
 • الگوریتم‌های تخصیص پردازنده در چند کامپیوترهای توری ـ دکتر حمید سربازی آزاد
  بررسی نظام علمی و پژوهشی کشور ­ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
  بررسی روش CRC برای تشخیص خطا در لایه پیوند داده‌ها ـ مهندس مهران شرف‌الدین
  بازی با اعداد را متوقف کنید ـ ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
  بانکداری از طریق تلفن همراه ـ سمانه عبدی گرمستانی
  بررسی اهمیت EDI در کاهش اثر شلاقی در زنجیره تأمین ـ محمد افتخارمنش

  9
  20
  27
  37
  40
  59

 • گزارش
 • خبرگزاری فارس انجمن را منحل کرد
  ثبت صدهزارمین نام دامنه ir .
  فعالیت‌های یکساله انجمن انفورماتیک ایران

  2
  28
  46

 • بخش‌ها
 • دیدگاه ـ تضمین کیفی خدمات و اطلاعات ـ سید ابراهیم ابطحی
  خواندنی - ماجراهای پشت‌پرده (قسمت چهاردهم)- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
  کتاب شناسی ـ شش کتاب در حوزه معماری سازمانی ـ سید ابراهیم ابطحی
  واژه‌گزینی- واژه‌های مصوب فرهنگستان ـ علی مهرامی
  گوناگون ـ توانایی زبان فارسی در معادل سازی ـ دکتر محمود حسابی
  سرگرمی

  30
  49
  55
  66
  48
  71

 • اخبار
 • اخبار انجمن
  اخبار ایران
  اخبار جهان

  3
  4
  6

   
   
   
    آرشیو