انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. شنبه  ٠٥/٠٣/١٤٠٣ ساعت ١٥:٠٣
     
 

 
 

فهرست مطالب

 
 
 
 
 • مقاله
 • طراحی، نمونه‌سازی و به ‌کارگیری یک محیط پژوهش الکترونیکی – ابراهیم ابطحی  
  مدرسه اندیشه  – محمود حدادی   
  جایابی منابع در شبکه‌های میان ارتباطی (قسمت دوم)- حمید سربازی آزاد
  نگریستن به کسب و کار از دریچه دید مشتری – فروغ فرشیدفر   
  بررسی روش‌های نمایه‌سازی تصویر –بهاره کاظمی
  آشنایی با مفهوم ریسه- امیرحسین استخریان 
  معماری و مفاهیم SQL Server - خشایار نیک‌نفس

  9
  15
  23
  32
  40
  60
  74

 • گزارش
 • ابزارهای رقابتابراهیم نقیب‌زاده مشایخ  
  اعتیاد به اینترنت، نقابی برای افسردگی نوجوانان

  18
  37

 • بخش‌ها
 • دیدگاه-  ضرورت‌های استمرار فرهنگ‌سازی- سید ابراهیم ابطحی
  خواندنی- ماجراهای پشت‌پرده (قسمت هفتم)- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
  اینترنت- معرفی وبگاه مرجع متخصصان ایران- والا‌علی روحانی
  واژه‌گزینی- واژه‌های مصوب فرهنگستان- علی مهرامی
  کتاب‌شناسی- کتاب‌های سوادآموزی رایانه‌ای – سید ابراهیم ابطحی
  گوناگون – بازآفرینی احساس جدا شدن از تن
  سرگرمی

  38
  51
  58
  65
  66
  79
  80

 • اخبار
 • اخبار انجمن
  اخبار ایران
  اخبار جهان

  2
  3
  5

   
   
   
    آرشیو