انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. چهارشنبه  ٢٦/٠٥/١٤٠١ ساعت ٠٥:١٨
     
  اعضای دائم

لیست اعضای دائم حقیقی و حقوقی برای درج در سایت انجمن انفورماتیک ایران به شرح زیر میباشد:

اعضای حقیقی:
1. آقای علی موفقی اردستانی(عضو پیوسته)

2. آقای وحید مجیدی(عضو پیوسته)

3. آقای امیر خاوران(عضو پیوسته)

4. لادن جزی(عضو پیوسته)

اعضای حقوقی:
1. شرکت توسعه و تجهیز فدک رایان(عضو حقوقی)

2. شرکت تجارت سرو ماندگار(عضو حقوقی)

3. شرکت گلرنگ سیستم(عضو حقوقی)

4. شرکت ندا رایانه(عضو حقوقی)

5. پزوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(عضو حقوقی)

6.شرکت نویان ابر آروان(عضو حقوقی)

7. شرکت داده ورذی فرادیس البرز(عضو حقوقی)

8. شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (عضو حقوقی)

9. شرکت اطلاع رسانی پیوند داده ها ( عضو حقوقی )

10.شرکت توسعه فناوری اطلاعات جهان افزار نوین(اعضا حقوقی)

11.شرکت پرداخت الکترونیک سداد(اعضا حقوقی)

12. شرکت رایانه همراه کیان(اعضا حقوقی)

13.شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)

14.گروه اقتصادی و فناوری اهلیت و اصلیت ماندگار