انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. چهارشنبه  ٢٦/٠٥/١٤٠١ ساعت ٠٥:٤٧
     
  اعضای برجسته

بر طبق اساسنامه انجمن، اشخاص حقیقی دارای حداقل 5 سال سابقه عضویت در انجمن و خدمات ارزنده در کمک به پیشبرد هدف‌های انجمن با تأیید هیأت مدیره انجمن به عنوان عضو برجسته انجمن تعیین می‌گردند.

تاکنون 12 نفر زیر به عنوان عضو برجسته انجمن تعیین گشته‌اند:

1. آقای دکتر بهروز پرهامی
2. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ
3. آقای مهندس محمد میرزا عبداللهی
4. آقای سید ابراهیم ابطحی
5. آقای مهندس سید حسین رضوی
6. آقای مهندس محمد حسن محوری
7. آقای علی پارسا
8. آقای دکتر لطف‌علی بخشی
9. آقای دکتر محمد صنعتی
10. آقای مهندس احمد مرآت نیا
11. آقای مهندس نصرالله جهانگرد
12. آقای مهندس ناصرعلی سعادت