انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٤/٠٣/١٤٠٣ ساعت ٠٣:٥٥
 
 

Rounded Rectangle: انجمن‌های علمی

 

انجمن آمار ایران

انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

 انجمن رمز ایران

انجمن ریاضی ایران

انجمن فیزیک ایران

انجمن کامپیوتر ایران

انجمن مدیریت اجرایی ایران

انجمن مدیریت ایران

انجمن مدیریت پروژه ایران                                

انجمن مهندسی بهره‌وری صنعت برق ایران

کمیسیون انجمن‌های علمی ایران

انجمن آموزش مهندسی ایران

 
 

Rounded Rectangle: سایت‌های خبری مرتبط

 

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات - ایستنا

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

سایت خبری فناوری اطلاعات - ایتنا

سایت خبری فناوری اطلاعات - سیتنا

فاوا نیوز

 
 

Rounded Rectangle: سایر پیوندها

 

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

شورای عالی اطلاع رسانی کشور

شورای عالی انفورماتیک کشور

مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات

مرکز صنایع نوین

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پایگاه مقالات الکترونیکی – مرکز منطقه ­ای اطلاع ­رسانی علوم وفناوری