انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٤/٠٣/١٤٠٣ ساعت ٠٤:٥٢
     
 

راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
www.eaba.ir

گروه «راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات» از مجموعه گروه­های تخصصی انجمن انفورماتیک ایران به سرپرستی جناب آقای حمید گردش hamidgardesh@gmail.com است که در ادامه کمیته راهبری، اهداف، زمینه­‌های تخصصی وشرح فعالیت­های آن تشریح می‌­شود.


     درخواست عضویت : فرم عضویت

مقدمه

امروزه استفاده از تكنولوژی اطلاعات در سازمان‌ها و شرکت‌ها گسترش روزافزونی یافته است. این امر وابستگی سازمان‌ها به فناوری اطلاعات را افزایش داده و در نتیجه موضوع راهبری (حاکمیت) و مدیریت فناوری اطلاعات را از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار كرده است. از طرفی تغییر سریع تكنولوژی‌ها و جابجائی نیروی انسانی، مدیریت آن را در سازمان‌ها با چالش‌های جدی مواجه نموده است. یكی از راهكارهای مواجهه با این چالش‌ها، تبعیت از چارچوب‌ها و استانداردهای راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات است. این استانداردها و چارچوب‌ها با تعیین الزامات و تجارب برتر درخصوص راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، زمینه را برای راهبری و مدیریت بهتر و موثرتر فناوری اطلاعات در سازمان‌ها فرآهم می‌آورند.
بمنظور توسعه و اشاعه كاربرد این استانداردها و چارچوب‌ها و همچنین به اشتراك گذاردن تجارب حاصل از بكاربستن آنها، زیر گروه راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات در انجمن انفورماتیك ایران تاسیس شده‌است. این گروه با در اختیار قراردادن شبكه‌ای از متخصصان فناوری اطلاعات در زمینه‌های گوناگون و همچنین ترتیب دادن كنفرانس‌ها و همایش‌های مختلف، زمینه را برای راهبری و مدیریت بهتر و موثرتر فناوری اطلاعات در سازمان‌ها فرآهم می‌كند، بگونه‌ای كه واحدهای مدیریت فناوری اطلاعات سازمان ها از یک طرف و شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات از طرف دیگر، بتوانند خدمات پایدار و با كیفیت IT را با استفاده از الگوهای برتر خارجی و تجارب موفق داخلی ارائه کنند.

مهمترین اهداف گروه راهبری (حاکمیت)و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات:
 • ایجاد مرجعی برای اعضای انجمن جهت تبادل اطلاعات و اشتراک دانش و تجربیات در زمینه کاربرد استانداردها و چارچوب های راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات  
 • همسو سازی و ترویج منافع همه افراد و سازمان های درگیر در آموزش، استفاده و یا ارائه محصولات و خدمات راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات 
 • تلاش در جهت ارتقاء جایگاه و نقش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی و خصوصی
 • شناسایی و تشویق افراد و سازمانهای موفق در بهره‌برداری از بهترین تجارب راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات، ارايه و تبادل تجربيات برتر پياده سازي چارچوب هاي راهبري و مديريت خدمات
 • تلاش در جهت كاربردي نمودن مفاهيم، چارچوبها و مفاهيم مديريت خدمات فناوري اطلاعات دركشور و انتشار و اشاعه دستاوردها و نتایج
 • بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتهای راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات  
 • بهبود و ارتقاء روش‌های راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات  
 •   آموزش و ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی مورد نیاز برای راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات
برخی محورها و تمرکز موضوعات مورد بحث در گروه

• در بخش راهبری (حاکمیت) فناوری اطلاعات

 •  چارچوب ها و مفاهیمEnterprise Governance of IT مثلا COBIT5
 • استاندارد ISO/IEC 38500 و چارچوب COBIT5 
 • ارزیابی قابلیت بلوغ برمبنای COBIT PAM  
 •   حاکمیت داده (Data Governance)
 • چارچوب هایVal IT ، Risk IT، IS Audit and Assurance ،... 
 •  روش ها و استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27000 ، چالش های امنیت اطلاعات و...
 • یکپارچگی حاکمیت شرکتی و حاکمیت فناوری اطلاعات  
 • COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) چارچوب 
• در بخش مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • چارچوب‌ها و بهروش های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مثلا ITIL V3 2011  
 • استاندارد ISO/IEC 20000 و ITIL
 • مدلهای مرجع مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • سبد و کاتالوگ خدمات فناوری اطلاعات
 • ارزیابی قابلیت بلوغ فرایندهای خدمات فناوری اطلاعات برمبنای ITIL TIPA و CMMI
 • چالش های پیاده سازی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و نمونه های موفق ایرانی و خارجی
 • نرم افزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و معیارهای انتخاب آنها
 • چالش ها، راهکارها و رهنمودهای طراحی ساختار سازمانی واحدهای فناوری اطلاعات برمبنای ITIL یا COBIT 
 • مدیریت تامین و برون‌سپاری فناوری اطلاعات بر مبنای چارچوب‌های رایج مانند CMMI- CQ و eSCM
• فعالیت های عمومی گروه
 • چاپ مقاله، انتشار کتاب و ایجاد نشریه خبری توسط اعضای گروه یا با همکاری سایرگروه های تخصصی انجمن
 • برگزاری سمینارها، گردهمایی ها وبینارها و مدیریت تالارهای گفتگو گروه های کاری
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی عمومی یا سفارشی برای سازمانها و شرکت ها
 • انجام پژوهش های کاربردی داوطلبانه درگروه، یا به درخواست سازمان ها در هریک از زمینه های مرتبط
 • همکاری و حضور در انجمن های حرفه ای مرتبط و دانشگاه های داخلی و خارجی
 • جلب همکاری اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزشی، متخصصان و دست اندرکاران حرفه ای
 • تعامل و همكاري هاي فني با انجمن ها، موسسات، شركت ها و متخصصان معماری و راهبري و مديريت فناوري اطلاعات در دنيا
 • زمينه‌سازي جهت برگزاري دوره‌ها و آزمون‌هاي بين‌المللي مرتبط در کشور

از کلیه علاقمندان به همکاری با این گروه در هر یک از شاخه های فوق تقاضا می شود رزومه خود را به آدرس پست الکترونیکی گروه های تخصصی Bzakeri@isi.org.ir ارسال فرمایند.