انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. دوشنبه  ٢٧/١٠/١٤٠٠ ساعت ٠٤:٢٩
     
  حامیان مالی

سازمان هایی که از سال گذشته تاکنون با حمایت مالی خود، انجمن را در ادامه و گسترش فعالیت های علمی خود یاری رسانده اند، عبارتند از:

1. کمیسیون انجمن های علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
2. سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران
3.
سازمان  نظام صنفی رایانه‌ای کشور
4.
مؤسسه آموزش و تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات