انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. جمعه  ٠٤/١٢/١٤٠٢ ساعت ١٦:١٤
     
  شرایط عضویت

مراحل و مدارک لازم جهت عضویت حقیقی در انجمن انفورماتیک ایران

1.تکمیل فرم عضویت و ارسال آن از طریق پست، پست الکترونیکی( info@isi.org.ir ) و... به انجمن
2. پرداخت حق عضویت سالانه

• اعضای پیوسته و وابسته 200,000 ریال
• اعضای دانشجوئی 100,000 ریال
شماره حساب انجمن: بانک صادرات حساب سپهر 0101474224004   انجمن انفورماتیک ایران
3. ارسال یک قطعه عکس 4*3 به دفتر انجمن
4. ارسال کپی مدرک تحصیلی یا کارت دانشجوئی به دفتر انجمن جهت عضویت دانشجویی

 

مراحل و مدارک لازم جهت عضویت حقوقی در انجمن انفورماتیک ایران

1. تکمیل فرم عضویت و ارسال آن از طریق پست، پست الکترونیکی(member@isi.org.ir ) و... به انجمن
2. پرداخت حق عضویت سالانه
• اعضای حقوقی 2,000,000 ریال
شماره حساب انجمن: بانک صادرات حساب سپهر 0101474224004   انجمن انفورماتیک ایران
3. ارسال لوگوی شركت جهت چاپ  در مجله گزارش كامپیوتر و وبگاه انجمن
4. انتخاب یكی از  هشت حوزه زیر به‌عنوان حوزه فعالیت شركت:

1-  اعضای حقوقی فعال در حوزه راه‌حل‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان و نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی
2- اعضای حقوقی فعال در حوزه بانكی و بانكداری الكترونیكی
3- اعضای حقوقی فعال در حوزه نرم‌افزارهای كاربردی
4- اعضای حقوقی فعال در حوزه اینترنت و پورتال‌ها
5- اعضای حقوقی فعال در حوزه شبكه و سخت‌افزار
6- اعضای حقوقی فعال در حوزه مدیریت پروژه
7- اعضای حقوقی بهره‌بردار از فناوری اطلاعات
8- اعضای حقوقی فعال در حوزه آموزش و پژوهش
9- اعضای حقوققی فعال در حوزه مشاوره