انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٤/٠٣/١٤٠٣ ساعت ٠٥:٢٦
     
  پیشینه شکل‌گیری

فکر تأسیس انجمن انفورماتیک ایران از سال 1356 به وجود آمد و متعاقب آن اساسنامه‌ای برای انجمن تدوین و پیشنهاد شد.
پس از بحث‌ها و تبادل نظرهای شفاهی و کتبی از جانب افراد علاقه‌مند، یک جلسه عمومی در تاریخ 28/6/1357 تشکیل شد که در آن ضمن بحث درباره اساسنامه و تصویب نام فعلی انجمن (به جای نام «انجمن کامپیوتر ایران» که قبلاً پیشنهاد شده بود)، یک گروه هفت نفری با اختیار تام برای پیگیری کارهای انجمن تا مرحله ثبت و تشکیل اولین مجمع عمومی بر طبق اساسنامه انتخاب شدند. این عده عبارت بودند از آقایان:

محمد جواد اشجعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتضی انواری، مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر

لطفعلی بخشی، دانشگاه آزاد ایران

ابراهیم بهجت، شرکت رایزنی هدابن

بهروز پرهامی، دانشگاه صنعتی تهران

حسین جعفری، فشارکی شرکت ایریتک

احمد مرآت‌نیا، دانشگاه صنعتی تهران


گروه منتخب پس از چند ماه کار مداوم، بالاخره با تشکیل جلسه‌ای در تاریخ 27 خرداد ماه 1358 رسماً انجمن انفورماتیک ایران را معرفی و فعالیت‌های اصلی آن را آغاز نمودند.