انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٤/٠٣/١٤٠٣ ساعت ٠٤:٣١
     
 

مزایای عضویت حقیقی

  1.دریافت کارت عضویت
  2. دریافت نشریه گزارش کامپیوتر به صورت رایگان
  3. شرکت در گردهمائی‌های علمی ماهانه انجمن به صورت رایگان
  4. شرکت در گردهمائی‌های گروه‌های تخصصی انجمن به صورت رایگان
  5. برخورداری از تخفیف ویژه اعضاء در سمینارها، کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی انجمن
  6. برخورداری از تخفیف ویژه اعضاء جهت خرید کتاب‌ها و سایر انتشارات انجمن

 
 

مزایای عضویت حقوقی

  1- دریافت لوح عضویت در انجمن انفورماتیك ایران
  2- درج نام و نشان تجاری اعضای حقوقی انجمن در نشریه گزارش كامپیوتر (از زمان عضویت و در كلیه شماره‌های نشریه و به صورت طبقه‌بندی شده بر حسب موضوع فعالیت اعضای حقوقی)
  3- درج نام،پیوند وبگاه و نشان تجاری اعضای حقوقی انجمن در وبگاه انجمن
  4- عضویت حقیقی  2 نفر از اعضای شرکت در انجمن انفورماتیک ایران
  5- امكان استفاده از نشان عضو حقوقی انجمن انفورماتیك ایران، در سربرگ و كارت ویزیت
  6- دریافت اطلاعیه گردهمایی علمی انجمن از طریق خبرنامه الکترونیکی انجمن
  7- دریافت نشریه گزارش كامپیوتربه صورت رایگان
  نشریه گزارش كامپیوتر، تاكنون به صورت هر دو ماه یكبار به طور مرتب چاپ شده و بطور رایگان برای اعضاء ارسال می‌گردد.
  اعضاء حقوقی حداقل 3 نسخه از كلیه نسخ گزارش كامپیوتر را بطور رایگان دریافت خواهند نمود.
  8- شركت در گردهمایی‌های علمی ماهیانه انجمن به صورت رایگان
  انجمن انفورماتیك ایران در آخرین چهارشنبه هر ماه یك سمینار علمی برگزار می‌نماید.
  اعضاء حقوقی انجمن می‌توانند 5 نفر از همكاران خود را برای حضور رایگان در هر یك از اینگونه سمینارها و گردهمایی‌های علمی معرفی نمایند.
  9- شركت در گردهمایی‌های گروه‌های تخصصی انجمن  به صورت رایگان
  هر یك از گروه‌های تخصصی انجمن انفورماتیك ایران در طی سال تعدادی سمینار و گردهمایی تخصصی برگزار می‌كنند كه اعضاء حقوقی انجمن می‌توانند 5 نفر از همكاران خود را (این افراد در هر جلسه می‌توانند متفاوت باشند) برای حضور در اینگونه برنامه‌ها معرفی نمایند.
  پیش‌بینی می‌شود كه هر ساله علاوه بر سمینارهای علمی ماهیانه انجمن، بیش از 30 مورد سمینار یا گردهمایی تخصصی علمی نیز توسط گروه‌های تخصصی زیر برگزار گردد:
  8-1- سمینارهای گروه تخصصی برنامه‌ریزی منابع سازمان انجمن
  8-2- سمینارهای گروه تخصصی مدیریت فرایندهای کسب و کار انجمن
  8-3- سمینارهای گروه تخصصی مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات انجمن
  8-4- سمینارهای  گروه تخصصی معماری نرم افزار
  8-5- سمینارهای گروه تخصصی نرم افزار‌های سیستمی
  8-6- سمینارهای گروه تخصصی شبکه و سخت افزار
  8-7- سمینارهای گروه تخصصی مشاوره

  لذا پیش‌بینی می‌شود كه اعضاء حقوقی انجمن بتوانند صرفاً با پرداخت حق عضویت سالیانه، حداقل (000/000/2ریال) از 200 « نفر مورد» سمینار آموزشی، به طور رایگان بهره‌مند گردند.
  10- برخورداری از تخفیف ویژه اعضاء در همایش‌ها، كنفرانس‌ها و كارگاه‌های آموزشی انجمن
  انجمن انفورماتیك ایران هر ساله علاوه بر برگزاری سمینارها و كارگاه‌های علمی، بر حسب مورد اقدام به برگزاری انواع همایش‌ها، كنفرانس‌ها و كارگاه‌های آموزشی می‌نماید.
  در اینگونه موارد نیز كلیه همكاران اعضاء حقوقی انجمن می‌توانند به طور معمول از تخفیف‌های قابل پیش‌بینی به هنگام ثبت‌نام بهره‌مند شوند.
  11- امكان شركت در بازدید‌های علمی و تخصصی كه بر حسب مورد توسط گروه‌های تخصصی انجمن برگزار می‌گردد.
  در اینگونه بازدیدهای علمی و تخصصی، نمایندگان اعضاء حقوقی انجمن می‌توانند با هماهنگی قبلی به صورت رایگان حضور یابند.
  12- بهره‌گیری از بستر تعامل علمی ایجاد شده بین اعضاء محترم انجمن و انواع گروه‌های تخصصی
  علاوه بر سمینارها و گردهمایی‌های تخصصی، اعضاء حقیقی و حقوقی گروه‌های تخصصی می‌توانند در میزگردهای تخصصی قابل‌ پیش‌بینی توسط هر یك از این گروه‌ها، شركت نمایند.
  13- برخورداری از تخفیف ویژه اعضاء جهت خرید كتاب‌ها و سایر انتشارات انجمن
  14- امكان چاپ مقالات و ترجمه‌های معتبر شما در نشریه گزارش كامپیوتر(پس از تأیید هیأت تحریریه)
  15-انعکاس فعالیت‌های پژوهشی، دستاوردهای فنی،اخبار محصولات و خدمات جدید شما در نشریه گزارش كامپیوتر (پس از تأیید هیأت تحریریه)
  16- بهره‌برداری ازاعتبار عضویت در قدیمی‌ترین و معتبرترین انجمن علمی مرتبط با فناوری اطلاعات در ایران
  17- بهره‌مندی از تخفیف ویژه، در صورت تمایل به تبلیغ در سخنرانی‌ها، كارگاه‌های آموزشی، سمینارها و كنفرانس‌های انجمن (در چارچوب استانداردهای قابل پیش‌بینی)
  18-بهره‌مندی از تخفیف ویژه جهت شرکت در همایش‌ها و نمایشگاه‌هایی که انجمن انفورماتیک از آن‌ها حمایت علمی و معنوی می‌نماید
  19- و از همه مهمتر حمایت از یكی از قدیمی‌ترین انجمن‌های علمی كشور